Ilkka Mustakallio
ilkka.mustakallio(at)gmail.com,
puh. 050 321 0780

TYÖELÄMÄ

Psykoterapia- ja kriisityö

Oma vastaanottoni on Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:n tiloissa saatuani psykoterapiaopinnot päätökseen keväällä 2009. Kela pätevyyden olen saanut keväällä 2010 sekä yksilö- että ryhmäterapiaan. Useamman vuoden olen toki jo työskennellyt ihmisten auttamiseksi niin kuntoutustyössäni kuin terapeuttina. Teen sekä lyhyttä että pitkää yksilöpsykoterapiaa, pariterapiavastaanottoa; ohjauskäyntejä, terapiatarpeen arviointeja. Yksittäisistä käynneistä pitkiin, useamman vuoden mittaisiin prosesseihin.

Vuodesta 2010 olen työskennellyt Mehiläisessä sekä psykoterapeuttina että ryhmäterapioiden koordinoijana ja kehittäjänä.

Kuntoutus

Ihmisten jaksaminen työelämässä on ollut kiinnostuksen ja uteliaisuuden kohteena jo pitkään. Kun toisaalta olen työskennellyt työryhmien, -yhteisöjen ja esimiesten parissa, niin toisaalta olen työskennellyt varhaiskuntoutuksen parissa auttaen ihmisiä saamaan takaisin psyykkisiä  voimavarojaan, työ- ja toimintakuntoaan. Tässä KELAn rahoittamassa kuntoutuksessa olemme työskennelleet ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti, käyttäen myös psykodraamamenetelmiä. 

Paljon ihmisten vaikeudet näyttävän liittyvän vaikeuteen ilmaista omia tarpeitaan ja käsityksiään suoraan, avoimesti  ja tarkoituksenmukaisesti. Monenlaiset psyykkiset esteet vaikeuttavat luovaa ja spontaania toimintaa.

Olen työskennellyt syöpään sairastuneiden ja heidän puolisoidensa kuntoutuksen parissa Härmän kuntokeskuksessa vuosikymmenen ajan.

Työnohjaus

Olen tehnyt työnohjauksia, valmennusta, työyhteisön kehittämistä ja konsultointia vuodesta 1997 lähtien. Asiakkainani ovat olleet sosiaali- ja terveysalan, liike-elämän, koulutuksen ja opetuksen sekä seurakuntien ryhmiä, työryhmiä ja yhteisöjä sekä esimiehiä että erityisosaajia.

Työskentelytapani ovat toiminnallisia, aktivoivia ja asiakkaan tarpeista lähteviä. Työskentelytapaani määrittää tekemämme sopimus asiakkaan kanssa; kaikille ei sovi kaikenlaiset työskentelytavat.

Työnohjaajana työskentelen työpaikalla, asiakkaan osoittamissa tiloissa tai Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:n tiloissa.

Lastensuojelu ja koulumaailma

Vuoteen 1997 saakka työskentelin lastensuojelun laitoshoidossa ohjaajana, vastaavana ohjaajana ja erilaissa projekteissa noin kymmenen vuoden ajan. Lasten psykiatrisen koulun erityisopettajana työskentelin vuoden ja toisen vuoden perään tarkkailuluokanopettajana 1980-luvun lopulla. Siinä oli haastetta!

Ravintola

Nuoruudessani valmistuin ravintola-alalle ja työskentelinkin eripuolilla Suomea ja Eurooppaa keittiöissä ja tarjoilijana. Vuoden ehdin opiskella myös Saksassa.

KOULUTUS

Peruskoulutukseltani olen sosionomi, valmistunut 1989 Tampereen yliopiston yhteiskunnallisesta tutkinnosta.

Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi (ET) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta keväällä 2009, ja olen valmistumassa vaativan erityistason  (VET) tasoiseksi psykoterapeutiksi loppuvuodesta 2013 Helsingin psykoterapiainstituutista.

Ihmisten auttamisessa olen havainnut Interpersoonallisen psykoterapian (IPT) hyvin hyödylliseksi välineeksi. Lähtökohtaisesti ajattelen masennuksen syntyvän sosiaalisen elämän pulmista ja umpikujista. Kun opitaan ratkaisemaan masennusta laukaisseita tämän päivän ongelmia, löytyy myös väylä toipua sairaudesta, nimeltä masennus.

Tietoisuustaidot, mindfulness, on eräs tärkeä työkalu terapiatyössäni.

Työnohjaajakoulutuksen kävin Suomen Moreno-instituutissa vuosina 2002-2004. 

Toiminnallisia psykodraamamenetelmiä olen opiskellut 1980-luvulta alkaen. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkinnon sain valmiiksi 1998 ja nyt  olen viimeistelemässä psykodraamaohjaaja tutkintoani. (www.psykodraama.fi)

Toiminnallisten  menetelmien koulutuksen aikana olen kartuttanut runsaasti sekä työyhteisön kehittäjän, työnohjaajan  ja terapiantyönkin taitoja ja valmiuksia.

Ratkaisukeskeistä ja voimavarakeskeistä asiakastyö näkökulmaa olen opiskellut 1990-luvun alusta alkaen, Tampereen kesäyliopiston ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ohjelmissa. (www.ratkes.fi) NLP:n practitioner koulutuksen tein 1997. (www.nlp.fi). 

Brasilialainen hahmoterapiakouluttaja Leo Matos oli kouluttajanani 1980-90 lukujen vaihteessa useamman vuoden ajan ja myöhemmin Meri Lehtisen ohjaamana perehdyin myös bioenergetiikkaan ja kehotyöskentelyn saloihin.

HARRASTUKSET

Tarinateatteri on viime vuosina jäänyt sivummalle, 15 vuotta aktiivista aikaa tuli täyteen niin näyttelijänä, ohjaajajana kuin kouluttajanakin. (www.tarinateatteri.net)

Salsan tanssiminen on ollut intohimoni. Samalla kun siihen liittyy nautinnonhetkiä, niin myös tuskan hiki virtaa, kun yritän pysyä rytmissä ja kuvioissa mukana. Osaamattomuus ja avuttomuuden tunne ovat seuralaisiani ja pitävät nöyränä...(www.azucar.fi)

Lasten muutettua omilleen olemme vaimon kanssa matkailleet runsaasti eri puolilla maapalloa. Niin monta ihmeellistä asiaa....

Työmatkapyöräily, puutarhan hoito, dekkarit ...

PERHE

Olen perheellinen, ylpeä kahden nuoren aikuisen isä. Molemmat ovat jo maailmalla. Naimisiin menin elämäni naisen kanssa seurusteltuani ensin 25 vuotta hänen kanssaan. Näyttää siltä, että teen pitkän kaavan kautta useimmat asiani.