Ilkka Mustakallio, s. 1955

TYÖELÄMÄ

Psykoterapia- ja kriisityö

Vastaanottoni on nykyisin omissa tiloissani Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:n vieressä, Tampere-taloa vastapäätä. Psykoterapian erityistason opinnot sain valmiiksi keväällä 2009 ja vaativan erityistason opinnot loppuvuodesta 2013. Kela pätevyyden olen saanut keväällä 2010 sekä yksilö- että ryhmäterapiaan, VET pätevyyden yksilöterapiaan loppuvuodesta 2013. Asiakkaani saavat siten VET-tason korvauksen Kelan hyväksymään kuntoutuspsykoterapiaan, mikä on 45,41 €.

Vuodesta 1997 alkaen olen työskennellyt ihmisten auttamiseksi niin kuntoutustyössä kuin terapeuttina. Teen sekä lyhyttä että pitkää yksilöpsykoterapiaa, pariterapiavastaanottoa; yksittäisiä ohjaus- ja konsultaatiotapaamisia sekä, terapiatarpeen arviointeja; yksittäisistä käynneistä pitkiin, useamman vuoden mittaisiin prosesseihin.

Vuodesta 2010 olen työskennellyt Mehiläisessä (vastaanotto Helsingin ympyrätalossa) sekä psykoterapeuttina että ryhmäterapioiden koordinoijana ja kehittäjänä.

Erityisosaamista minulla on mm. työyhteisö- ja terveysnäkökulma, selviytymishankaluudet, masennus- ja ahdistuneisuusoireet, paniikki-, pelko- ja riippuvuusongelmat, pari- ym. ihmissuhdepulmat.

Psykoterapeuttista otettani leimaa lämmin, kannustava ja myötätuntoinen vuorovaikutteisuus, asiakkaan maailman kunnioitus, työskentelyn tavoitteellisuus, reflektointi. Terapiasuhde on aina uniikki ja ainutkertainen.

Kuntoutus

Ihmisten jaksaminen työelämässä on ollut kiinnostuksen ja uteliaisuuden kohteena jo pitkään. Kun toisaalta olen työskennellyt työryhmien, -yhteisöjen ja esimiesten parissa, niin toisaalta olen työskennellyt parin vuosikymmenen ajan varhaiskuntoutuksen parissa auttaen ihmisiä saamaan takaisin psyykkisiä voimavarojaan, työ- ja toimintakykyään. Tässä KELAn rahoittamassa kuntoutuksessa olen työskennellyt ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti, käyttäen myös psykodraamamenetelmiä.

Paljon ihmisten vaikeudet näyttävän liittyvän vaikeuteen ilmaista omia tarpeitaan ja käsityksiään suoraan, avoimesti ja tarkoituksenmukaisesti. Monenlaiset psyykkiset esteet vaikeuttavat luovaa ja spontaania toimintaa.

Työskentelin syöpään sairastuneiden ja heidän puolisoidensa kuntoutuksen parissa Härmän kuntokeskuksessa vuosikymmenen ajan.

Työnohjaus

Olen tehnyt työnohjauksia, valmennusta, työyhteisön kehittämistä ja konsultointia vuodesta 1997 lähtien. Asiakkainani ovat olleet sosiaali- ja terveysalan, liike-elämän, koulutuksen ja opetuksen sekä seurakuntien ryhmiä, työryhmiä ja yhteisöjä sekä esimiehiä että erityisosaajia, viime aikoina yhä enemmän terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Työskentelytapani ovat toiminnallisia, aktivoivia ja asiakkaan tarpeista lähteviä. Työskentelytapaani määrittää tekemämme sopimus asiakkaan kanssa; kaikille ei sovi kaikenlaiset työskentelytavat.

Työnohjaajana työskentelen omassa vastaanottotilassani, työpaikalla, asiakkaan osoittamissa tiloissa tai isompien ryhmien kanssa Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:n tiloissa.

Lastensuojelu ja koulumaailma

Vuoteen 1997 saakka työskentelin lastensuojelun laitoshoidossa ohjaajana, vastaavana ohjaajana ja erilaissa projekteissa noin kymmenen vuoden ajan. Lasten psykiatrisen koulun erityisopettajana työskentelin vuoden ja toisen vuoden perään tarkkailuluokanopettajana 1980-luvun lopulla. Siinä oli haastetta!

Ravintola

Nuoruudessani valmistuin ravintola-alalle ja työskentelinkin eripuolilla Suomea, Eurooppaa  ja Itämeren laivoilla keittiöissä ja tarjoilijana. Vuoden ehdin opiskella myös Saksassa.

KOULUTUS

Peruskoulutukseltani olen sosionomi, valmistunut 1989 Tampereen yliopiston yhteiskunnallisesta tutkinnosta.

Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi (ET) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta keväällä 2009, ja vaativan erityistason (VET) tasoiseksi psykoterapeutiksi loppuvuodesta 2013 Helsingin psykoterapiainstituutista.

Ihmisten auttamisessa olen havainnut Interpersoonallisen psykoterapian (IPT) hyvin hyödylliseksi välineeksi. Lähtökohtaisesti ajattelen masennuksen syntyvän sosiaalisen elämän pulmista ja umpikujista. Kun opitaan ratkaisemaan masennusta laukaisseita tämän päivän ongelmia, löytyy myös väylä toipua sairaudesta, nimeltä masennus.

Tietoisuustaidot, mindfulness, on eräs tärkeä työkalu terapiatyössäni.

EMDR, ”silmäliiketerapia” on tullut työkalupakkiini vuoden 2015 aikana. Olen kouluttautunut hengitysterapiaohjaajaksi ja erilaiset kehotyöskentelymenetelmät ovat minulle tuttuja. Näiden avulla voin työskennellä myös traumamaastossa.

Työnohjaajakoulutuksen kävin Suomen Moreno-instituutissa vuosina 2002-2004. 

Toiminnallisia psykodraamamenetelmiä olen opiskellut 1980-luvulta alkaen. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkinnon sain valmiiksi 1998 ja nyt olen viimeistelemässä psykodraamaohjaaja tutkintoani. (www.psykodraama.fi)

Toiminnallisten menetelmien koulutuksen aikana olen kartuttanut runsaasti sekä työyhteisön kehittäjän, työnohjaajan ja terapiantyönkin taitoja ja valmiuksia.

Ratkaisukeskeistä ja voimavarakeskeistä asiakastyö näkökulmaa olen opiskellut 1990-luvun alusta alkaen, Tampereen kesäyliopiston ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ohjelmissa.(www.ratkes.fi) NLP:n practitioner koulutuksen tein 1997. (www.nlp.fi).

Brasilialainen hahmo- ja transpersoonallisen psykoterapian kouluttaja Leo Matos oli kouluttajanani 1980-90 lukujen vaihteessa useamman vuoden ajan ja myöhemmin Meri Lehtisen ohjaamana perehdyin myös bioenergetiikkaan ja kehotyöskentelyn saloihin.

HARRASTUKSET

Tarinateatteri oli pitkään intohimoni, 15 vuotta aktiivista aikaa tuli täyteen niin näyttelijänä, ohjaajajana kuin kouluttajanakin. (www.tarinateatteri.net)

Salsan tanssiminen oli vuosia intohimoni. Samalla kun siihen liittyy nautinnonhetkiä, niin myös tuskan hiki virtasi, kun yritin pysyä rytmissä ja kuvioissa mukana. Osaamattomuus ja avuttomuuden tunne ovat seuralaisiani ja pitävät nöyränä..(www.azucar.fi) Viimeisen vuoden aikana olen päässyt argentiinalaisen tangon pauloihin.

Lasten muutettua omilleen olemme vaimon kanssa matkailleet runsaasti eri puolilla maapalloa. Niin monta ihmeellistä asiaa....

Työmatkapyöräily, puutarhan hoito, kaktukset! dekkarit. Nyt olen aloittanut melontaharrastuksen.

PERHE

Olen perheellinen, ylpeä kahden nuoren aikuisen isä. Molemmat ovat jo maailmalla. Naimisiin menin elämäni naisen kanssa seurusteltuani ensin 25 vuotta hänen kanssaan. Näyttää siltä, että teen pitkän kaavan kautta useimmat asiani.

yhteystiedot:

Ilkka Mustakallio
ilkka.mustakallio (at) gmail.com
puh. 045 604 1033
vastaanotto:
Yliopistonkatu 60 A 7. krs, Tampere
(Tampere-taloa vastapäätä)


ilkka.mustakallio (at) mehilainen.fi
puh. 050 321 0780
vastaanotto:
Mehiläinen, Siltasaarenkatu 18 A 9. krs., Helsinki
(Ympyrätalo)