Ohje lääkäreille B-lausunnon kirjoittamiseksi kuntoutuskurssille hakemista varten

 

Kliininen ja psykososiaalinen tila on selvitettävä riittävän tarkasti sekä ongelmat ja kuntoutustarve määriteltävä ennen kuntoutuskurssille valitsemista. Hoitotahon laatimasta B-lääkärinlausunnosta, kuntoutussuunnitelmasta tai vastaavat tiedot sisältävästä lääketieteellisestä selvityksestä tulisi näkyä 

  • kuntoutujan sen hetkinen työ- ja/tai toimintakyky
  • mahdolliset itsenäistymiskehitykseen liittyvät ongelmat
  • aiemmat ja/tai suunnitellut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet
  • muut pitkäaikaiset sairaudet
  • psykososiaalinen tilanne
  • kuntoutujan ja hänen perheensä kokemat erityiset huolenaiheet
  • terveydenhuollon antama kuntoutus ja hoito
  • perustelut haettavalle kuntoutukselle.

(Kelan standardi, ver 15, 2009)